Informace o projektu

Informace o projektu
Integrovaný geografický výzkum dynamiky přírodních a společenských procesů (IGEODYN)

Kód projektu
MUNI/A/1393/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt navazuje na výzkumné cíle specifického výzkumu v letech 2020 a 2021. Priorita je kladena na integrované a komplexní postižení mnohovrstevnaté reality procesů odehrávajících se v geografickém prostoru. Udržován je interdisciplinární charakter projektu založený na propojení výzkumu přírodních a společenských témat do jednotného rámce. Předpokládá se spolupráce výzkumných skupin fyzické geografie, sociální geografie, kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země na analýze, interpretaci a vizualizaci jevů a procesů v nejrůznějších časoprostorových kontextech a měřítkách.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info