Project information

International Anthropological Student Conference 2022 (i-ANTHROP)

Project Identification
MUNI/B/1458/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Konference International ANTHROPological Student Conference 2022 (i-ANTHROP) bude poskytovat fórum pro magisterské a doktorské studenty orientované na antropologii. Program konference bude zahrnovat 4 zvané přednášky významných domácích a zahraničních odborníků. Na které tematicky navážou příspěvky magisterských a doktorských studentů antropologie a mladých vědců v příbuzných vědách, kteří při svých výzkumech využívají moderní antropologické metody (např. archeologové, sociologové, forenzní vědci atd.). Prezentace budou představovat jejich výzkumné výsledky. Preferovaný způsob prezentace příspěvků bude ústní představení výsledků, k dispozici bude také možnost prezentace posterů v tištěné formě. Konference se budou účastnit studenti jak českých, tak i zahraničních vysokých škol. Nejlepší příspěvky vybrané odbornou komisí budou publikovány v nejbližším vydání časopisu Anthropologia integra. Jednací řečí konference bude angličtina. Odborný profil konference bude úzce odrážet vědeckovýzkumné zaměření Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty MU a zároveň reflektovat výzvy, na které budou v následujícím desetiletí antropologové narážet. Jedná se o výzvy pramenící z globalizace, ekologických a zdravotních krizí. Hlavním cílem konference bude šíření nových poznatků v mladé vědecké komunitě a možnost navázat kontakty mezi začínajícími vědci. Studenti budou mít možnost získat zpětnou vazbu od odborníků v daném odvětví a rozšíří si přehled o nejnovější trendy v antropologii. Konference bude mít pozitivní dopad z hlediska reprezentace MU. Díky prezentaci výsledků v angličtině na mezinárodní scéně se zvýší tato konference kompetence magisterských a doktorských studentů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info