Informace o projektu

International Anthropological Student Conference 2022 (i-ANTHROP)

Kód projektu
MUNI/B/1458/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Konference International ANTHROPological Student Conference 2022 (i-ANTHROP) bude poskytovat fórum pro magisterské a doktorské studenty orientované na antropologii. Program konference bude zahrnovat 4 zvané přednášky významných domácích a zahraničních odborníků. Na které tematicky navážou příspěvky magisterských a doktorských studentů antropologie a mladých vědců v příbuzných vědách, kteří při svých výzkumech využívají moderní antropologické metody (např. archeologové, sociologové, forenzní vědci atd.). Prezentace budou představovat jejich výzkumné výsledky. Preferovaný způsob prezentace příspěvků bude ústní představení výsledků, k dispozici bude také možnost prezentace posterů v tištěné formě. Konference se budou účastnit studenti jak českých, tak i zahraničních vysokých škol. Nejlepší příspěvky vybrané odbornou komisí budou publikovány v nejbližším vydání časopisu Anthropologia integra. Jednací řečí konference bude angličtina. Odborný profil konference bude úzce odrážet vědeckovýzkumné zaměření Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty MU a zároveň reflektovat výzvy, na které budou v následujícím desetiletí antropologové narážet. Jedná se o výzvy pramenící z globalizace, ekologických a zdravotních krizí. Hlavním cílem konference bude šíření nových poznatků v mladé vědecké komunitě a možnost navázat kontakty mezi začínajícími vědci. Studenti budou mít možnost získat zpětnou vazbu od odborníků v daném odvětví a rozšíří si přehled o nejnovější trendy v antropologii. Konference bude mít pozitivní dopad z hlediska reprezentace MU. Díky prezentaci výsledků v angličtině na mezinárodní scéně se zvýší tato konference kompetence magisterských a doktorských studentů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info