Project information
Výzkum studentů se zaměřením na chemické látky v prostředí a v lidském těle; transformační mechanismy a jejich působení, vývoj nových molekul umožňujících detekovat a kontrolovat chování a transport vybraných látek, vývoj signálních molekul a senzorů

V předkládaném projektu je hlavní cíl rozvoj studentů doktorských studijních programů Životní prostředí a zdraví, Chemie a Biologie na PřF MU, kteří svůj výzkum realizují pod vedením zaměstnanců centra RECETOX na PřF MU, a taky motivovaných studentů v magisterských nebo bakalářských studijních programech. V rámci tohoto projektu budou zapojeni studenti rozvíjet své dovednosti, rozšiřovat odborné znalosti a získávat nové, a vědecky cenné, výsledky v následujících oblastech: mikrobiom, metabolismus a metabolom, proteinové inženýrství, studium enzymových transformací, mikrofluidika, supramolekulární chemie, makromolekulární chemie, fotochemie, a aplikace. Studentům v rámci projektu umožní zapojování do vědecké komunity na mezinárodní úrovni, s důrazem na aktivní účasti a prezentaci na konferencích, workshopech, letních školách, aj., a to v rámci jednotlivých výzkumných projektů. Jako výstupy předkládanéhoprojektu předpokládáme publikace (v mezinárodních časopisech s IF), prezentace na konferencích a realizaci konkrétních studentských projektů (vč. diplomových a dizertačních prací).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info