Informace o projektu

Informace o projektu
Výzkum studentů se zaměřením na chemické látky v prostředí a v lidském těle; transformační mechanismy a jejich působení, vývoj nových molekul umožňujících detekovat a kontrolovat chování a transport vybraných látek, vývoj signálních molekul a senzorů

V předkládaném projektu je hlavní cíl rozvoj studentů doktorských studijních programů Životní prostředí a zdraví, Chemie a Biologie na PřF MU, kteří svůj výzkum realizují pod vedením zaměstnanců centra RECETOX na PřF MU, a taky motivovaných studentů v magisterských nebo bakalářských studijních programech. V rámci tohoto projektu budou zapojeni studenti rozvíjet své dovednosti, rozšiřovat odborné znalosti a získávat nové, a vědecky cenné, výsledky v následujících oblastech: mikrobiom, metabolismus a metabolom, proteinové inženýrství, studium enzymových transformací, mikrofluidika, supramolekulární chemie, makromolekulární chemie, fotochemie, a aplikace. Studentům v rámci projektu umožní zapojování do vědecké komunity na mezinárodní úrovni, s důrazem na aktivní účasti a prezentaci na konferencích, workshopech, letních školách, aj., a to v rámci jednotlivých výzkumných projektů. Jako výstupy předkládanéhoprojektu předpokládáme publikace (v mezinárodních časopisech s IF), prezentace na konferencích a realizaci konkrétních studentských projektů (vč. diplomových a dizertačních prací).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  14 – Život ve vodě Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info