Project information
Současné problémy výzkumu médií a jejich publik II

Project Identification
MUNI/A/1503/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zaměřený na současné vybrané problémy mediálního výzkumu. Zahrnuje dva dílčí výzkumné moduly, v jejichž rámci jsou rozvíjena stěžejní výzkumná témata na KMSŽ, která navíc spojuje téma současné proměny mediálního prostředí, médií a jejich publik. První modul zahrnuje dvě studie založené na obsahové analýze, které se zaměřují na proměny v oblasti politické komunikace. První se zaměřuje na oblast politických diskuzí na online sociálních sítích, druhá na politickou komunikaci v období kampaně. Druhý modul pak staví na sekundární analýze dostupných dat v oblasti proměny mediálních praxí a recepce informací českých konzumentů médií. Hlavním cílem projektu je podpořit magisterské a doktorské studenty v jejich výzkumných aktivitách, proto jsou zkoumaná témata spjatá s dizertačními pracemi jednotlivých členů týmu. Výstupem budou rukopisy pro česká a zahraniční recenzovaná periodika, prezentace na konferencích a závěrečný workshop, na němž budou členové týmu prezentovat výsledky výzkumu.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info