Informace o projektu
Současné problémy výzkumu médií a jejich publik II

Kód projektu
MUNI/A/1503/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je zaměřený na současné vybrané problémy mediálního výzkumu. Zahrnuje dva dílčí výzkumné moduly, v jejichž rámci jsou rozvíjena stěžejní výzkumná témata na KMSŽ, která navíc spojuje téma současné proměny mediálního prostředí, médií a jejich publik. První modul zahrnuje dvě studie založené na obsahové analýze, které se zaměřují na proměny v oblasti politické komunikace. První se zaměřuje na oblast politických diskuzí na online sociálních sítích, druhá na politickou komunikaci v období kampaně. Druhý modul pak staví na sekundární analýze dostupných dat v oblasti proměny mediálních praxí a recepce informací českých konzumentů médií. Hlavním cílem projektu je podpořit magisterské a doktorské studenty v jejich výzkumných aktivitách, proto jsou zkoumaná témata spjatá s dizertačními pracemi jednotlivých členů týmu. Výstupem budou rukopisy pro česká a zahraniční recenzovaná periodika, prezentace na konferencích a závěrečný workshop, na němž budou členové týmu prezentovat výsledky výzkumu.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info