Project information

Multimorbidní senior - ani málo ani moc diagnostiky a terapie II (MULSEN II)

Project Identification
MUNI/A/1361/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V roce 2022 budou pokračovat projekty jejichž cíle nebyly v roce 2021 z objektivních důvodů naplněny - tedy pilotní průzkum možností uplatnění asistenčních technologií u seniorů s klesající soběstačností a kognitivním výkonem v jejich vlastním prostředí, případně v zařízeních sociální péče. Dále bude pokračovat projekt bezpečnosti antikoagulační terapie u nemocných s arytmiemi - z minulých let je k dispozici soubor nemocných, kteří prošli v rámci sledování úvodním a dvěma kontrolními vyšetřeními, v minulém roce proběhlo finální vyhodnocení výsledků a pro rok 2022 je plánována jejich publikace. Dosažení maximální možné kompenzace chorob seniora, mobilizace maxima rehabilitačního potenciálu a zajištění maximální možné kvality života multimorbidního seniora je souhrnným cílem všech projektů našeho pracoviště.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info