Project information
Multimorbidní senior - ani málo ani moc diagnostiky a terapie II (MULSEN II)

Project Identification
MUNI/A/1361/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V roce 2022 budou pokračovat projekty jejichž cíle nebyly v roce 2021 z objektivních důvodů naplněny - tedy pilotní průzkum možností uplatnění asistenčních technologií u seniorů s klesající soběstačností a kognitivním výkonem v jejich vlastním prostředí, případně v zařízeních sociální péče. Dále bude pokračovat projekt bezpečnosti antikoagulační terapie u nemocných s arytmiemi - z minulých let je k dispozici soubor nemocných, kteří prošli v rámci sledování úvodním a dvěma kontrolními vyšetřeními, v minulém roce proběhlo finální vyhodnocení výsledků a pro rok 2022 je plánována jejich publikace. Dosažení maximální možné kompenzace chorob seniora, mobilizace maxima rehabilitačního potenciálu a zajištění maximální možné kvality života multimorbidního seniora je souhrnným cílem všech projektů našeho pracoviště.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info