Publication details

Obezita u seniorů

Title in English Obesity in the elderly
Authors

BIELAKOVÁ Katarína LUDKA Ondřej

Year of publication 2022
Type Article in Periodical
Magazine / Source Svět praktické medicíny
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Web https://www.prolekare.cz/casopisy/svet-prakticke-mediciny/archiv-cisel
Keywords Obesity; illness;
Description Obezita je chronické onemocnění se zvyšující se prevalencí, které vede ke zvýšené morbiditě a mortalitě. Přidružená onemocnění související s obezitou a komplikace z ní vyplývající zhoršují věkem podmíněný pokles fyzických funkcí, ovlivňují negativně soběstačnost a urychlují pokles soběstačnosti seniora. Z několika metaanalýz je zřejmé, že mortalita a morbidita spojené s nadváhou a obezitou narůstají u seniorů až při BMI převyšujícím 30 kg/m2. Správný management obezity by měl minimalizovat ztrátu svalů a kostní hmoty a zabránit progresi do sarkopenické obezity. Role farmakoterapie, endoskopických výkonů a bariatrické chirurgie u starších osob není doposud dostatečně objasněna, protože jen malá část obezitologických studií zahrnovala seniorskou populaci.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info