Project information
Stanovení hladin bronchodilatancií v plazmě a efekt jejich kombinací na buněčné kultury kardiomyocytů

Project Identification
MUNI/A/1328/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V návaznosti na předchozí interní grantové projekty MUNI/A/1455/2019 a MUNI/A/1700/2020 bude pokračovat měření hladin běžně užívaných bronchodilatačních látek (ipratropium a salbutamol) v séru pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy. Zároveň budou na lidské kardiomyocyty diferencované z pluripotentních kmenových buněk a na HL-1 buňky aplikovány vybrané kombinace běžně užívaných bronchodilatancií. Pomocí mikroskopu atomárních sil bude poté hodnocen jejich chronotropní, inotropní a arytmogenní potenciál.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info