Informace o projektu
Stanovení hladin bronchodilatancií v plazmě a efekt jejich kombinací na buněčné kultury kardiomyocytů

Kód projektu
MUNI/A/1328/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

V návaznosti na předchozí interní grantové projekty MUNI/A/1455/2019 a MUNI/A/1700/2020 bude pokračovat měření hladin běžně užívaných bronchodilatačních látek (ipratropium a salbutamol) v séru pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy. Zároveň budou na lidské kardiomyocyty diferencované z pluripotentních kmenových buněk a na HL-1 buňky aplikovány vybrané kombinace běžně užívaných bronchodilatancií. Pomocí mikroskopu atomárních sil bude poté hodnocen jejich chronotropní, inotropní a arytmogenní potenciál.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info