Project information

Koncept pojmu právní jazyk

Project Identification
MUNI/A/1529/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Právní jazyk zdaleka není v současné vědě neprobádané téma. Ačkoliv se mu věnovalo z různých pohledů již mnoho právních teoretiků i lingvistů, napříč různými přístupy se vymezení pojmu právní jazyk liší a nepanuje jednoznačná shoda ohledně jeho definice. Na to pak nutně navazuje jisté riziko nekomplexnosti zkoumání právního jazyka a možné opomíjení některých typů jazykové komunikace. Aby bylo možné se tomuto riziku vyhnout, je nejprve potřeba dojít k jasnému určení, jaké komunikační akty právním jazykem jsou, a jaké už jimi nejsou. Cílem projektu je tedy jednoznačně vytyčit hranice tohoto pojmu, aby navazující výzkumy právního jazyka selektivnímu přístupu nadále nepodléhaly.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info