Informace o projektu

Koncept pojmu právní jazyk

Kód projektu
MUNI/A/1529/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Právní jazyk zdaleka není v současné vědě neprobádané téma. Ačkoliv se mu věnovalo z různých pohledů již mnoho právních teoretiků i lingvistů, napříč různými přístupy se vymezení pojmu právní jazyk liší a nepanuje jednoznačná shoda ohledně jeho definice. Na to pak nutně navazuje jisté riziko nekomplexnosti zkoumání právního jazyka a možné opomíjení některých typů jazykové komunikace. Aby bylo možné se tomuto riziku vyhnout, je nejprve potřeba dojít k jasnému určení, jaké komunikační akty právním jazykem jsou, a jaké už jimi nejsou. Cílem projektu je tedy jednoznačně vytyčit hranice tohoto pojmu, aby navazující výzkumy právního jazyka selektivnímu přístupu nadále nepodléhaly.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info