Informace o projektu

Koncept pojmu právní jazyk

Kód projektu
MUNI/A/1529/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Právní jazyk zdaleka není v současné vědě neprobádané téma. Ačkoliv se mu věnovalo z různých pohledů již mnoho právních teoretiků i lingvistů, napříč různými přístupy se vymezení pojmu právní jazyk liší a nepanuje jednoznačná shoda ohledně jeho definice. Na to pak nutně navazuje jisté riziko nekomplexnosti zkoumání právního jazyka a možné opomíjení některých typů jazykové komunikace. Aby bylo možné se tomuto riziku vyhnout, je nejprve potřeba dojít k jasnému určení, jaké komunikační akty právním jazykem jsou, a jaké už jimi nejsou. Cílem projektu je tedy jednoznačně vytyčit hranice tohoto pojmu, aby navazující výzkumy právního jazyka selektivnímu přístupu nadále nepodléhaly.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info