Project information
Výzkum fundamentálních interakcí hydrodynamické kavitace a nízkoteplotního plazmatu ke zvýšení dezinfekčních účinků

Investor logo
Project Identification
GA22-11456S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Botany of the ASCR, v. v. i.
Brno University of Technology

Zajištění vysoce účinné neutralizace nebezpečných látek a patogenů v odpadních vodách před jejich návratem do životního prostředí představuje klíčovou oblast trvale udržitelného rozvoje při nakládání s tímto přírodním zdrojem. Dosavadní výzkum synergického plazmově-kavitačního čištění vod odhalil vysokou účinnost této techniky pro čištění vod kontaminovaných od patogenních mikroorganismů nebo chemických polutantů. Nicméně rozkrytí mechanizmů zodpovědných za studované účinky a jejich cílené posilování představují experimentální výzvu a to zejména pro vysoce komplexní character plazmově-kavitačního prostředí představujícího novou oblast základního výzkumu vyžadující úzkou mezioborovou spolupráci fluidně-mechanického inženýrství a fyziky plazmatu. Záměrem projektu je prostudovat interakce superkavitujícího proudění s plazmovým výbojem s cílem identifikovat a objasnit komplexní schéma vzájemných interakcí mezi těmito dvěma odlišnými fyzikálními jevy a poskytnout tak nezbytnou znalostní bázi pro další vývoj (nejen) cíleného zvyšování dezinfekčních účinků takto generovaného prostředí.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info