Informace o projektu
Výzkum fundamentálních interakcí hydrodynamické kavitace a nízkoteplotního plazmatu ke zvýšení dezinfekčních účinků

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-11456S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Vysoké učení technické v Brně

Zajištění vysoce účinné neutralizace nebezpečných látek a patogenů v odpadních vodách před jejich návratem do životního prostředí představuje klíčovou oblast trvale udržitelného rozvoje při nakládání s tímto přírodním zdrojem. Dosavadní výzkum synergického plazmově-kavitačního čištění vod odhalil vysokou účinnost této techniky pro čištění vod kontaminovaných od patogenních mikroorganismů nebo chemických polutantů. Nicméně rozkrytí mechanizmů zodpovědných za studované účinky a jejich cílené posilování představují experimentální výzvu a to zejména pro vysoce komplexní character plazmově-kavitačního prostředí představujícího novou oblast základního výzkumu vyžadující úzkou mezioborovou spolupráci fluidně-mechanického inženýrství a fyziky plazmatu. Záměrem projektu je prostudovat interakce superkavitujícího proudění s plazmovým výbojem s cílem identifikovat a objasnit komplexní schéma vzájemných interakcí mezi těmito dvěma odlišnými fyzikálními jevy a poskytnout tak nezbytnou znalostní bázi pro další vývoj (nejen) cíleného zvyšování dezinfekčních účinků takto generovaného prostředí.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info