Project information

Formation of the Creativity and Social Psychological Competence in Technical Universities Graduates

Investor logo
Project Identification
GA406/93/1032
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Brno University of Technology
University of West Bohemia in Pilsen

Cíl: Tvořivost, sociálně psychologická způsobilost, adaptabilita a tím vyšší technická způsobilost inženýrů k inovacím technických systémů. Účel: Rozšířit kvalifikační profil absolventa inženýrského studia o metodologii technické tvůrčí práce a poznatky těch humanitních věd, které přispívají jednak k sebepoznání, jednak k diagnostice, rozvíjení a využívání tvůrčího potenciálu člověka v procesu řešení a tvorby nových systémů. Výstupy: l. Interdisciplinární kurzy pro úvod, střed a závěr studia. 2. Soubor kreativních aktivit a srovnávacích testů pro studenty. 3. Pomůcky pro studenty a učitele. 4. Literatura nezbytná pro uvedení Konstrukční nauky a Teorie řešení inovačních zadání (TRIZ) do vzdělávací soustavy ČR. 5. Zapojení našich pracovišť do počátků rozvoje multidisciplinárního vzdělávání v Evropském společenství, USA a Kanadě.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info