Informace o projektu

Rozvíjení tvořivosti a sociálně psychologické způsobilosti tvůrců technických děl

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA406/93/1032
Období řešení
1/1993 - 1/1995
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni

Cíl: Tvořivost, sociálně psychologická způsobilost, adaptabilita a tím vyšší technická způsobilost inženýrů k inovacím technických systémů. Účel: Rozšířit kvalifikační profil absolventa inženýrského studia o metodologii technické tvůrčí práce a poznatky těch humanitních věd, které přispívají jednak k sebepoznání, jednak k diagnostice, rozvíjení a využívání tvůrčího potenciálu člověka v procesu řešení a tvorby nových systémů. Výstupy: l. Interdisciplinární kurzy pro úvod, střed a závěr studia. 2. Soubor kreativních aktivit a srovnávacích testů pro studenty. 3. Pomůcky pro studenty a učitele. 4. Literatura nezbytná pro uvedení Konstrukční nauky a Teorie řešení inovačních zadání (TRIZ) do vzdělávací soustavy ČR. 5. Zapojení našich pracovišť do počátků rozvoje multidisciplinárního vzdělávání v Evropském společenství, USA a Kanadě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info