Project information

Analýza chůze vybraných věkových skupin II

Project Identification
MUNI/A/1431/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt se snaží podpořit interinstitucionální spolupráci MU a UNI Zagreb v oblasti kooperace při výzkumu analýzy chůze, pohybové aktivity, zdravotních aspektů i hodnocení kvality života u dvou specifických věkových skupin - předškolních dětí a seniorů.
Na základě dřívějších poznatků je cílem komparativní hodnocení úrovně vybraných aspektů daných populačních skupin ve dvou zemích, které jsou kulturně blízké, nicméně vykazují regionální specifika.
Projekt navazuje na již započatou spolupráci obou institucí a jeho snahou je rozšířit výzkumné portfolio o oblasti, kde vidíme publikační potenciál.
Při výzkumech bude u obou partnerů použit stejný testovací protokol, který je již u Chorvatského partnera pilotně ověřen.
Projekt navazuje a rozšiřuje dříve podpořený výzkum a částečně umožní další využití dříve získaných dat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info