Informace o projektu

Analýza chůze vybraných věkových skupin II

Kód projektu
MUNI/A/1431/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt se snaží podpořit interinstitucionální spolupráci MU a UNI Zagreb v oblasti kooperace při výzkumu analýzy chůze, pohybové aktivity, zdravotních aspektů i hodnocení kvality života u dvou specifických věkových skupin - předškolních dětí a seniorů.
Na základě dřívějších poznatků je cílem komparativní hodnocení úrovně vybraných aspektů daných populačních skupin ve dvou zemích, které jsou kulturně blízké, nicméně vykazují regionální specifika.
Projekt navazuje na již započatou spolupráci obou institucí a jeho snahou je rozšířit výzkumné portfolio o oblasti, kde vidíme publikační potenciál.
Při výzkumech bude u obou partnerů použit stejný testovací protokol, který je již u Chorvatského partnera pilotně ověřen.
Projekt navazuje a rozšiřuje dříve podpořený výzkum a částečně umožní další využití dříve získaných dat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info