Informace o projektu

Informace o projektu
Analýza chůze vybraných věkových skupin II

Kód projektu
MUNI/A/1431/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt se snaží podpořit interinstitucionální spolupráci MU a UNI Zagreb v oblasti kooperace při výzkumu analýzy chůze, pohybové aktivity, zdravotních aspektů i hodnocení kvality života u dvou specifických věkových skupin - předškolních dětí a seniorů.
Na základě dřívějších poznatků je cílem komparativní hodnocení úrovně vybraných aspektů daných populačních skupin ve dvou zemích, které jsou kulturně blízké, nicméně vykazují regionální specifika.
Projekt navazuje na již započatou spolupráci obou institucí a jeho snahou je rozšířit výzkumné portfolio o oblasti, kde vidíme publikační potenciál.
Při výzkumech bude u obou partnerů použit stejný testovací protokol, který je již u Chorvatského partnera pilotně ověřen.
Projekt navazuje a rozšiřuje dříve podpořený výzkum a částečně umožní další využití dříve získaných dat.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info