Project information

Vliv menstruačního cyklu na posturální stabilitu u nesportujících a sportujících žen s pravidelným i nepravidelným cyklem (Vliv menstruačního cyklu na posturální stabilitu)

Project Identification
MUNI/A/1389/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Menstruační cyklus a změny hladin hormonů s ním spojené mohou ovlivňovat řadu fyziologických funkcí. Estrogen, jehož hladina se v průběhu menstruačního cyklu mění, může ovlivňovat úroveň posturální stability skrze ovlivnění neuromuskulárního systému a tím i zvyšovat riziko zranění v určitých fázích cyklu. Cílem projektu je srovnání posturální stability a analýza vlivu duálních úkolů na parametry posturální stability a chůze u nesportujících a sportujících žen v průběhu jednotlivých fází menstruačního cyklu a analýza vlivu nízké energetické dostupnosti u sportovkyň na posturální stabilitu. U sportovkyň bude dále sledován vliv menstruačního cyklu na subjektivní vnímání náročnosti tréninkových jednotek a na variabilitu srdeční frekvence pro posouzení procesu regenerace a jeho vlivu na posturální stabilitu.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info