Informace o projektu
Vliv menstruačního cyklu na posturální stabilitu u nesportujících a sportujících žen s pravidelným i nepravidelným cyklem (Vliv menstruačního cyklu na posturální stabilitu)

Kód projektu
MUNI/A/1389/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Menstruační cyklus a změny hladin hormonů s ním spojené mohou ovlivňovat řadu fyziologických funkcí. Estrogen, jehož hladina se v průběhu menstruačního cyklu mění, může ovlivňovat úroveň posturální stability skrze ovlivnění neuromuskulárního systému a tím i zvyšovat riziko zranění v určitých fázích cyklu. Cílem projektu je srovnání posturální stability a analýza vlivu duálních úkolů na parametry posturální stability a chůze u nesportujících a sportujících žen v průběhu jednotlivých fází menstruačního cyklu a analýza vlivu nízké energetické dostupnosti u sportovkyň na posturální stabilitu. U sportovkyň bude dále sledován vliv menstruačního cyklu na subjektivní vnímání náročnosti tréninkových jednotek a na variabilitu srdeční frekvence pro posouzení procesu regenerace a jeho vlivu na posturální stabilitu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info