Project information

Project information
By Means of Synthesis of Natural Sciences Knowledge to the Development of Teachers' Key Competences with Emphasis on Realization of Curricular Reform (Integrovaná přírodověda)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/1.3.10/01.0013
Project Period
4/2009 - 3/2012
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Boskovice Grammar School
Gymnázium P. Křížkovského
ZŠ Újezd u Brna

Nová kurikulární reforma se opírá o potřebu integrace a syntézy poznatků věd. Pedagogičtí pracovníci však v době svého vlastního studia a učitelské praxe konkrétní neměli možnost studovat vyučované předměty integrovaně. Požadavek učit synteticky se v praxi ukazuje jako velmi obtížný, není dostatek materiálů pro požadovanou integrující výuku ani dost zkušeností.
Cílem je podpořit učitele JMK v dovednostech syntézy vědomostí a integrace přírodních věd, v její aplikaci formou nových metod práce s žáky upřednostňujících vytváření komplexních poznatků s logickými vazbami.
Bude zpracováno:
Šest témat textově a metodicky s využitím přírodovědné syntézy.
Elektronická interaktivní, webová a e-learningová podpora.
Anglická varianta učebního textu se slovníkem odborných výrazů.
Řešitelský tým připraví a realizuje workshopy, kurzy, závěrečnou konferenci pro učitele.
Realizační tým tvoří převážně vysokoškolští učitelé Pedagogické fakulty MU spolu s učiteli partnerských škol.

Publications

Total number of publications: 47


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info