Project information

Epidemic models based on stochastic processes

Project Identification
MUNI/C/0111/2022
Project Period
3/2022 - 2/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Epidemie infekčních chorob se často modelují pomocí kompartmentových modelů, k nimž je typicky přistupováno deterministicky.
Například oficiální model šíření COVID-19 používaný ÚZIS ČR během první vlny na jaře 2020 byl uvažován jako deterministický.

Cílem projektu je návrh různě složitých stochastických kompartmentových modelů a diskuze jejich vhodnosti užití na modelování v nedávných epidemiích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info