Informace o projektu
Epidemic models based on stochastic processes

Kód projektu
MUNI/C/0111/2022
Období řešení
3/2022 - 2/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Epidemie infekčních chorob se často modelují pomocí kompartmentových modelů, k nimž je typicky přistupováno deterministicky.
Například oficiální model šíření COVID-19 používaný ÚZIS ČR během první vlny na jaře 2020 byl uvažován jako deterministický.

Cílem projektu je návrh různě složitých stochastických kompartmentových modelů a diskuze jejich vhodnosti užití na modelování v nedávných epidemiích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info