Project information

Charakteristika dynamické struktury a interakcí PG domény karbonát anhydrázy IX s ohledem na inhibici

Project Identification
MUNI/C/0003/2022
Project Period
3/2022 - 2/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Pevné nádory patří k nejčastěším typům rakovinného bujení lidských buněk. Pro jejich vznik a rozvoj jsou charakteristické specifické změny buněčného metabolismu, zejména zvýšení glykolýzy na úkor oxidativních procesů. Tento jev ovšem vede k výraznému okyselení prostředí, se kterým se nádorové buňky musí vyrovnat. Klíčovou roli v této životně důležité adaptaci hraje karbonát anhydráza IX (CA IX). Výskyt CA IX je ve zdravém lidském těle značně omezený, naopak v rámci pevných nádorů je nalézána zcela běžně a bývá spojována s pokročilími stádii onemocnění a špatnou prognózou. Celkově se tedy jedná o vhodný cíl pro vývoj chemoterapeutik. Tento je však komplikován strukturní podobností katalytické domény napříč izoformami karbonát anhydrázy, z nichž některé hrají významnou roli v metabolismu mnoha tkání, jakož i obtížností přípravy tohoto proteinu. Cílem této práce je tedy řešení nastíněného problému pomocí metod výpočetní chemie a návrh účinného, selektivního inhibitoru CA IX. Předpokládá se aplikace molekulárního dokování a především různých specializovaných metod molekulové dynamiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info