Informace o projektu

Charakteristika dynamické struktury a interakcí PG domény karbonát anhydrázy IX s ohledem na inhibici

Kód projektu
MUNI/C/0003/2022
Období řešení
3/2022 - 2/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Pevné nádory patří k nejčastěším typům rakovinného bujení lidských buněk. Pro jejich vznik a rozvoj jsou charakteristické specifické změny buněčného metabolismu, zejména zvýšení glykolýzy na úkor oxidativních procesů. Tento jev ovšem vede k výraznému okyselení prostředí, se kterým se nádorové buňky musí vyrovnat. Klíčovou roli v této životně důležité adaptaci hraje karbonát anhydráza IX (CA IX). Výskyt CA IX je ve zdravém lidském těle značně omezený, naopak v rámci pevných nádorů je nalézána zcela běžně a bývá spojována s pokročilími stádii onemocnění a špatnou prognózou. Celkově se tedy jedná o vhodný cíl pro vývoj chemoterapeutik. Tento je však komplikován strukturní podobností katalytické domény napříč izoformami karbonát anhydrázy, z nichž některé hrají významnou roli v metabolismu mnoha tkání, jakož i obtížností přípravy tohoto proteinu. Cílem této práce je tedy řešení nastíněného problému pomocí metod výpočetní chemie a návrh účinného, selektivního inhibitoru CA IX. Předpokládá se aplikace molekulárního dokování a především různých specializovaných metod molekulové dynamiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info