Project information

Přístupy a metody ve výzkumu vzdělávání: seriál metodologických workshopů a konferencí 2022

Cílem projektu je posílit metodologickou stránku odborných aktivit doktorských studentů na Pedagogické fakultě prostřednictvím jejich aktivního zapojení do série workshopů věnovaných metodologii výzkumu vzdělávání a související konference. Důraz bude kladen na tradiční i inovativní přístupy, strategie, metody a techniky, které se uplatňují v interdisciplinárním výzkumu vzdělávání. Formou workshopů vedených zkušenými výzkumníky, které budou probíhat v mezidobí leden-listopad 2022, budou na konkrétních příkladech tyto přístupy apod. prezentovány doktorandům napříč doktorskými studijními programy fakulty. V závěrečné fázi projektu (listopad 2022) budou naopak doktorandi v rámci konference prezentovat své aplikace výzkumných přístupů zkušenějším kolegům, od nichž získají adresnou zpětnou vazbu. Cílem projektu je rovněž nabídnout doktorským studentům kurzu publikačních dovedností v angličtině a posílit tak jejich publikovat odborný text v cizím jazyce.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info