Project information
Doplnění vhodných testovacích nástrojů k vybraným již existujícím kurzům klasické archeologie (TestyKlasika)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0099/2022
Project Period
2/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Ve výuce studijního programu klasická archeologie využíváme možnsti e-learningu dlouhodobě s velmi dobrou zkušeností. S měnícími se potřebami i narůstajícími technologickými možnostmi je třeba kurzy doplňovat, upravovat a modernizovat. Také se mění úroveň, struktura a způsob osvojování si znalostí ze strany studentů. To jsou důvody, které nás směřují k tvorbě komplexnějších testovacích metod ověřujících míru pochopení a osvojení látky. Pro rok 2022 jsme zvolili kurzy: KLA_003 Prehistorie Egeidy, KLA_006 Vázové malířství.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info