Informace o projektu
Doplnění vhodných testovacích nástrojů k vybraným již existujícím kurzům klasické archeologie (TestyKlasika)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0099/2022
Období řešení
2/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Ve výuce studijního programu klasická archeologie využíváme možnsti e-learningu dlouhodobě s velmi dobrou zkušeností. S měnícími se potřebami i narůstajícími technologickými možnostmi je třeba kurzy doplňovat, upravovat a modernizovat. Také se mění úroveň, struktura a způsob osvojování si znalostí ze strany studentů. To jsou důvody, které nás směřují k tvorbě komplexnějších testovacích metod ověřujících míru pochopení a osvojení látky. Pro rok 2022 jsme zvolili kurzy: KLA_003 Prehistorie Egeidy, KLA_006 Vázové malířství.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info