Project information

Podpora nadaných žáků na Přírodovědecké fakultě MU 2022

Project Identification
0057/7/NAD/2022
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt má ambice všemi svými 15 aktivitami podpořit zájem
a motivaci o vzdělávání a vědecké bádání v přírodovědných
oborech a matematice a přispět k předávání znalostí a zkušeností mezi VŠ pedagogy a nadanými žáky ZŠ a SŠ. Při
realizaci bude postupně rozvíjena síť spolupracujících
akademických pracovníků, studentů VŠ, pedagogických
pracovníků ZŠ a SŠ a zájemců o vědu, která bude mít za cíl
vytvoření prostoru pro průnik přírodovědných vědeckých
témat do mimoškolních vzdělávacích aktivit.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info