Informace o projektu

Informace o projektu
Podpora nadaných žáků na Přírodovědecké fakultě MU 2022

Kód projektu
0057/7/NAD/2022
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt má ambice všemi svými 15 aktivitami podpořit zájem
a motivaci o vzdělávání a vědecké bádání v přírodovědných
oborech a matematice a přispět k předávání znalostí a zkušeností mezi VŠ pedagogy a nadanými žáky ZŠ a SŠ. Při
realizaci bude postupně rozvíjena síť spolupracujících
akademických pracovníků, studentů VŠ, pedagogických
pracovníků ZŠ a SŠ a zájemců o vědu, která bude mít za cíl
vytvoření prostoru pro průnik přírodovědných vědeckých
témat do mimoškolních vzdělávacích aktivit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info