Project information
Vývoj a studium nové částicové lékové formy s prodlouženým uvolňováním mirtazapinu (MIRTHTM)

Project Identification
MUNI/A/1309/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Depotní lékové formy v psychofarmakologii nabývají na významu a jsou účinnější než konvenční p.o. lékové formy. Jsou spojeny s nižším rizikem relapsu u psychotických onemocnění a podobný potenciál vykazují i u jiných neuropsychiatrických onemocnění. Depotní léková forma může zabezpečit vyrovnané plazmatické hladiny a předejít tak projevům toxicity při příliš vysoké plazmatické koncentraci, nebo naopak neúčinnosti při příliš nízké hladině v plazmě. Za hlavní výhody depotních psychofarmak lze uvést zlepšení adherence k léčbě, absenci problémů s absorpcí z gastrointestinálního traktu a s first-pass efektem a absenci rizika náhodného nebo úmyslného předávkování. Dle současného poznání pacienti s chronickou duševní poruchou užívající dlouhodobě působící depotní psychofarmaka vykazují lepší parametry hodnocení kvality života než pacienti na p.o. lékové formě. V současné době máme na českém trhu k dispozici několik různých antipsychotik nabízených ve formě depotních injekcí, v této lékové formě není k dispozici žádné antidepresivum a stabilizátor nálady.

Mirtazapin se řadí mezi účinná a bezpečná antidepresiva, které pozitivně ovlivňuje spánek, úzkost a současně vykazuje slibný potenciál i v off-label indikacích, kdy je využívána jeho značná metabolická aktivita v rámci energetického metabolismu. Cílem projektu je optimalizace vývoje depotní parenterální lékové formy mirtazapinu. Předpokládáme formulaci nové částicové lékové formy s prodlouženým uvolňováním. Nová léková forma bude testována na animálním modelu a bude stanovena její farmakokinetika a metabolický profil. Výsledkem bude inovativní depotní léková forma mirtazapinu se stanoveným farmakokinetickým a základním metabolickým a bezpečnostním profilem.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info