Project information

Současná podoba a zdroje politického konfliktu a politicky motivovaného rozdělení české společnosti

Investor logo
Project Identification
GA22-33158S
Project Period
4/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je komplexní analýza současného politického konfliktu a na něj navazujícího společenského štěpení české veřejnosti. Projekt se zaměřuje na empirické ověření rozšířené teze o tzv. rozdělené společnosti, a to prostřednictvím testování vlivu potenciálních štěpících faktorů na politické preference veřejnosti i na vzájemné vztahy mezi lidmi na nepolitické úrovni. Výzkum politických a politicky motivovaných sociálních konfliktů vychází z perspektivy štěpných linií a sociálních identit. Testovanými faktory politického konfliktu budou politické postoje, symbolická ideologie, politické stranictví, stranické preference a populismus. Populismus bude operacionalizován skrze populistické postoje a preference populistických aktérů. Významným aspektem politického konfliktu je jeho šíření do nepolitické sféry života. Projekt se bude pomocí observačních dat a experimentálních studií zaměřovat na identifikaci vztahů mezi uvedenými faktory a mírou politického rozdělní společnosti v postojích, ve vztazích k politickým aktérům i k sobě navzájem.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info