Project information

Harmonization of the Czech law with the EC law /selected problems concerning the accession of the Czech Republic to the European Union/

Investor logo
Project Identification
GA407/96/0966
Project Period
1/1996 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Navrhovaný projekt reaguje na potřeby spojené se vstupem ČR do Evropské unie. Má za cíl odrážet způsoby harmonizace vybraných oblastí soukromého a veřejného práva ČR s právem ES. V závislosti na specializaci jednotlivých účastníků projektu budou řešeny následující problémy: - otázka harmonizace práva ČR jako asociovaného státu s právem ES , - změny právního řádu spojené s přístupem ČR k Evropské unii v následujících oblastech: mezinárodní právo soukromé (změny zákona č.97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním vzhledem k existenci úmluv v rámci EU a směrem k dalším připravovaným změnám), realizace ochrany autorských a průmyslových práv v souvislosti se specifickým řešením této otázky v právu ES, problematika dumpingu v závislosti na celosvětovém systému /viz GATT/ se zřetelem na zvláštní úpravu v rámci společenství s důsledky z ní vyplývající pro budoucí českou úpravu.

Publications

Total number of publications: 8