Informace o projektu

Harmonizace práva ČR s právem ES (vybrané problémy spojené s právním zajištěním vstupu ČR do Evropské unie)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA407/96/0966
Období řešení
1/1996 - 1/1997
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Navrhovaný projekt reaguje na potřeby spojené se vstupem ČR do Evropské unie. Má za cíl odrážet způsoby harmonizace vybraných oblastí soukromého a veřejného práva ČR s právem ES. V závislosti na specializaci jednotlivých účastníků projektu budou řešeny následující problémy: - otázka harmonizace práva ČR jako asociovaného státu s právem ES , - změny právního řádu spojené s přístupem ČR k Evropské unii v následujících oblastech: mezinárodní právo soukromé (změny zákona č.97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním vzhledem k existenci úmluv v rámci EU a směrem k dalším připravovaným změnám), realizace ochrany autorských a průmyslových práv v souvislosti se specifickým řešením této otázky v právu ES, problematika dumpingu v závislosti na celosvětovém systému /viz GATT/ se zřetelem na zvláštní úpravu v rámci společenství s důsledky z ní vyplývající pro budoucí českou úpravu.

Publikace

Počet publikací: 8