Project information

Health Status of Fish Like a Indicator of Biological Integrity of River Ecosystem

Investor logo
Project Identification
GA508/93/2049
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem navrhovaného projektu je ověření využitelnosti zdravotního stavu ryb a druhového spektra, vztahových a strukturálních znaků jejich parazitocenóz jako biologického indikátoru antropogenní zátěže vodního ekosystému. Tento přístup je progresivním krokem v současné ekologické parazitologii neboť mnoho charakteristik zejména mnohobuněčných povrchových cizopasníků ryb (krátké životní cykly, velká plodnost, úzká specifičnost, velký počet druhů a rozmanitost prostředí) z nich činí ideální biologické modely. Vědecký přínos navrhovaného projektu bude spočívat především v získání zcela originálních vědeckých poznatků o značnémn stupni priority. Praktický význam výzkumu bude spočívat v zapojení studentů do tohoto ekologického projektu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info