Informace o projektu

Zdravotní stav ryb jako indikátor biologické integrity říčního ekosystému

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA508/93/2049
Období řešení
1/1993 - 1/1995
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem navrhovaného projektu je ověření využitelnosti zdravotního stavu ryb a druhového spektra, vztahových a strukturálních znaků jejich parazitocenóz jako biologického indikátoru antropogenní zátěže vodního ekosystému. Tento přístup je progresivním krokem v současné ekologické parazitologii neboť mnoho charakteristik zejména mnohobuněčných povrchových cizopasníků ryb (krátké životní cykly, velká plodnost, úzká specifičnost, velký počet druhů a rozmanitost prostředí) z nich činí ideální biologické modely. Vědecký přínos navrhovaného projektu bude spočívat především v získání zcela originálních vědeckých poznatků o značnémn stupni priority. Praktický význam výzkumu bude spočívat v zapojení studentů do tohoto ekologického projektu.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info