Project information

Etika a informační technologie (EIT)

Project Identification
MUNI/CORE/1576/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je vytvořit nový předmět Etika a informační technologie, který bude studentům prezentovat etické aspekty informačních technologií.
V roce 2022 proběhne pilotní běh předmětu s malým množstvím studentů (cca 20). V rámci pilotního běhu budou ověřeny plánované výukové metody a připraveny výukové materiály pro studenty. Na jarní semestr 2023 bude předmět připraven k nabízení všem studentům MU.
Finanční prostředky projektu budou využity na nákup tematicky související odborné literatury, na cestovné na konference o akademické etice a odměny pro navrhovatele.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info