Informace o projektu

Etika a informační technologie (EIT)

Kód projektu
MUNI/CORE/1576/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Cílem projektu je vytvořit nový předmět Etika a informační technologie, který bude studentům prezentovat etické aspekty informačních technologií.
V roce 2022 proběhne pilotní běh předmětu s malým množstvím studentů (cca 20). V rámci pilotního běhu budou ověřeny plánované výukové metody a připraveny výukové materiály pro studenty. Na jarní semestr 2023 bude předmět připraven k nabízení všem studentům MU.
Finanční prostředky projektu budou využity na nákup tematicky související odborné literatury, na cestovné na konference o akademické etice a odměny pro navrhovatele.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info