Project information

Média a společnost ve 21. století

Project Identification
MUNI/CORE/1593/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Předmět se bude věnovat klíčovým rolím masových a online médií v současné společnosti. Cílem předmětu je seznámit neoborové studenty se základními poznatky z oblasti teorie a výzkumu médií a ilustrovat a vysvětlit je na půdorysu probíhající transformace mediální krajiny a mediálního publika. Předmět tak zpřístupní základy vědění v doméně studia médií a komunikace a zvýší mediální gramotnost a reflexivitu studujících.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info