Project information

Materials for efficient hydrogen production by coupling electrocatalysis and plasmonics (Mat4Wasserstoff)

Project Identification
FO999896701
Project Period
10/2022 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ostatní - foreign
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of Leoben
Erich Schmid Institut für Materialwissenschaft
Polymer Competence Center Leoben GmbH

Cílem projektu je využít možnosti nabízené vytvořeným výzkumným konsorciem s rakouskými partnery, a rychlou sérií cílených experimentů ověřit možnosti nového způsobu syntézy materiálů uplatnitelných při "zelené" fotochemické výrobě vodíku. Kromě vývoje samotné techniky přípravy nového typu materiálu s plazmonickými strukturami, stavějícího na našich nejnovějších poznatcích v oblasti plazmové úpravy povrchů ultra-jemných materiálů a kapalných disperzí, budou nově vytvořené materiály okamžitě analyzovány pomocí nejmodernějších spektroskopických a mikroskopických metod, a to v každém kroku přípravy, a následně podrobeny testům výkonu a provozní odolnosti ve finálních fotoelektrochemických článcích. Toto nám umožní velmi rychlé přiblížení se k fotoelektrodám s novými užitnými vlastnostmi z hlediska (i) vysoké fotoelektroaktivity, (ii) stability a (iii) škálovatelnosti pro reálné aplikace.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  7 – Affordable and clean energy Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  12 – Responsible consumption and production Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info