Informace o projektu

Materialien für die effiziente Wasserstoffproduktion durch Kopplung von Elektrokatalyse und Plasmonik (Mat4Wasserstoff)

Kód projektu
FO999896701
Období řešení
10/2022 - 9/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - zahraniční
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Montanuniversität Leoben
Erich Schmid Institut für Materialwissenschaft
Polymer Competence Center Leoben GmbH

Cílem projektu je využít možnosti nabízené vytvořeným výzkumným konsorciem s rakouskými partnery, a rychlou sérií cílených experimentů ověřit možnosti nového způsobu syntézy materiálů uplatnitelných při "zelené" fotochemické výrobě vodíku. Kromě vývoje samotné techniky přípravy nového typu materiálu s plazmonickými strukturami, stavějícího na našich nejnovějších poznatcích v oblasti plazmové úpravy povrchů ultra-jemných materiálů a kapalných disperzí, budou nově vytvořené materiály okamžitě analyzovány pomocí nejmodernějších spektroskopických a mikroskopických metod, a to v každém kroku přípravy, a následně podrobeny testům výkonu a provozní odolnosti ve finálních fotoelektrochemických článcích. Toto nám umožní velmi rychlé přiblížení se k fotoelektrodám s novými užitnými vlastnostmi z hlediska (i) vysoké fotoelektroaktivity, (ii) stability a (iii) škálovatelnosti pro reálné aplikace.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  7 – Dostupné a čisté energie Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  12 – Odpovědná spotřeba a výroba Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info