Project information

Human and digital technology (CLODITECH)

Project Identification
MUNI/CORE/0718/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Projekt navrhuje vytvoření nového předmětu celouniverzitního základu „Člověk a digitální technologie“. Předmět bude vyučován na Fakultě informatiky, je na pomezí disciplín komunikace člověka s počítačem (HCI – Human Computer Interaction) a sociálních věd, především psychologie a mediálních studií. Předmět se zabývá otázkami, které se dotýkají prakticky všech studentů napříč MU: dopady používání digitálních technologií na člověka, používáním sociálních sítí, riziky digitálních technologií, ale také uživatelskou bezpečností digitálních technologií, phishingem, či využití technologií pro zdraví. Předmět představí studentům aktuální výzkumy v daných oblastech a uvede případná doporučení pro praktický život.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info