Informace o projektu

Člověk a digitální technologie (CLODITECH)

Kód projektu
MUNI/CORE/0718/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Projekt navrhuje vytvoření nového předmětu celouniverzitního základu „Člověk a digitální technologie“. Předmět bude vyučován na Fakultě informatiky, je na pomezí disciplín komunikace člověka s počítačem (HCI – Human Computer Interaction) a sociálních věd, především psychologie a mediálních studií. Předmět se zabývá otázkami, které se dotýkají prakticky všech studentů napříč MU: dopady používání digitálních technologií na člověka, používáním sociálních sítí, riziky digitálních technologií, ale také uživatelskou bezpečností digitálních technologií, phishingem, či využití technologií pro zdraví. Předmět představí studentům aktuální výzkumy v daných oblastech a uvede případná doporučení pro praktický život.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info