Project information

Project information
Seriál To nisi v jazykové výuce novořečtiny

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0970/2022
Project Period
9/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Kurz bude mít formu e-learningu, na kterém budou studenti pracovat z větší části samostatně. V rámci kurzu budou mít přístupné pouze krátké ukázky (tak, aby nebyla porušena autorská práva) z jednotlivých epizod seriálu To nisi (The Island) z let 2010 a 2011 režiséra Th. Papadoulakise. Po shlédnutí ukázek budou studenti vypracovávat zadané úkoly, v rámci kterých si budou ověřovat porozumění ukázce a procvičovat novou slovní zásobu a gramatické jevy. Cvičení budou vypracována systémem automatických oprav, tak aby studenti mohli pracovat samostatně. V závěru některých lekcí budou zadány i úkoly "navíc", které budou vyžadovat kontrolu odpovědného vyučujícího (např. odpověď na otevřené otázky, krátká esej apod.).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info