Informace o projektu
Seriál To nisi v jazykové výuce novořečtiny

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0970/2022
Období řešení
9/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Kurz bude mít formu e-learningu, na kterém budou studenti pracovat z větší části samostatně. V rámci kurzu budou mít přístupné pouze krátké ukázky (tak, aby nebyla porušena autorská práva) z jednotlivých epizod seriálu To nisi (The Island) z let 2010 a 2011 režiséra Th. Papadoulakise. Po shlédnutí ukázek budou studenti vypracovávat zadané úkoly, v rámci kterých si budou ověřovat porozumění ukázce a procvičovat novou slovní zásobu a gramatické jevy. Cvičení budou vypracována systémem automatických oprav, tak aby studenti mohli pracovat samostatně. V závěru některých lekcí budou zadány i úkoly "navíc", které budou vyžadovat kontrolu odpovědného vyučujícího (např. odpověď na otevřené otázky, krátká esej apod.).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info