Project information

Measuring metacognitive strategies in children (META)

Project Identification
MUNI/A/1473/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je výzkum metakognitivních strategií pomocí různých diagnostických metod u žáků základních škol. Následně si klade za cíl navrhnout, vytvořit v aplikovaných programovacích prostředí (PsychoPy) a ověřit prototyp nového přístupu pro zjišťování metakognitivních strategií přes PC administraci. V poslední fázi bude proveden výzkum metakognitivních strategií u dětí šestých tříd ve vztahu ke kognici, paměti a dalším charaktristikám žáků.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info