Project information

Aplikovaný výzkum na FI: Bezpečnost počítačových systémů, softwarových architektur kritických infrastruktur s forenzními aspekty, zpracování dat pokročilých sensorů a algoritmy plánování v dopravě a logistice

Předkládaný projekt pokrývá výzkumné aktivity realizované cca třetinou existujících výzkumných týmů Fakulty informatiky a jeho primárním cílem je podpora výzkumu doktorských a magisterských studentů. V projektu budou řešena aktuální témata v oblastech softwarových architektur pro kritické infrastruktury; počítačové bezpečnosti a aplikované kryptografie, bezpečnosti síťového provozu a chování uživatelů sítě, algoritmy pro vysokorychlostní zpracování dat z pokročilých sensorů a algoritmů plánování v dopravě a logistice. Tento návrh tak navazuje na výsledky projektů specifického výzkumu z let 2010-2021 a dále je rozvíjí. Jedná se o projekt, jehož cílem je přispět k rozvoji doktorského studia a motivovat PhD studenty ke kvalitnějším výsledkům včetně zajištění jejich účasti na mezinárodních vědeckých konferencích. Zároveň využívá možnost spolupráce s dalšími výzkumnými a rozvojovými projekty (zejména v návaznosti na spolupráci s průmyslovými partnery laboratoří) a díky zapojení magisterských studentů do výzkumných prací i posílení budoucí výzkumné spolupráce s průmyslovými partnery, kam část magisterských studentů po ukončení studia nastupuje.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info