Project information

International Camps on Communication and Computers (ICC 2023)

Project Identification
Teiresiás/2022/7331
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Support Centre for Students with Special Needs

ICC nabízí studentům možnost poznat vrstevníky z různých zemí Evropy
během desetidenního pobytu v prostředí bez bariér, naučit se více o informačních technologiích pro zrakově postižené, zdokonalit a rozvíjet své
komunikační a sociální dovednosti, znalosti a dovednosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info