Informace o projektu

Informace o projektu
Mezinárodní letní škola pro studenty se zrakovým postižením (ICC 2023) (ICC 2023)

Kód projektu
Teiresiás/2022/7331
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

ICC nabízí studentům možnost poznat vrstevníky z různých zemí Evropy
během desetidenního pobytu v prostředí bez bariér, naučit se více o informačních technologiích pro zrakově postižené, zdokonalit a rozvíjet své
komunikační a sociální dovednosti, znalosti a dovednosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info